ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 328
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการทำอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานทำ (หลักสูตรการทำอาหารและขนมไทยประจำถิ่น) แก่กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น สายห้วยสลอบ-เขาตก หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-ท่าว้า ต่อจากเดิม ช่วงที่ 4 หมู่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น สายวังด้ง - หินลับ หมู่ 11 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น สายไร่ดอกรัก หมู่ 7 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น สายช่อมะครึก-เขาแก้ว หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม - ฝายน้ำล้น หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวนอน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2565


Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization