ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.หนองกุ่ม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.หนองกุ่ม ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มCopyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization