ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ชาวตำบลหนองกุ่ม "ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากา 2 ใบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization