จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
10
เมื่อวาน
10
เดือนนี้
163
เดือนก่อน
270
ปีนี้
2,170
ปีก่อน
3,607

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการทำอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานทำ (หลักสูตรการทำอาหารและขนมไทยประจำถิ่น) แก่กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น สายห้วยสลอบ-เขาตก หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-ท่าว้า ต่อจากเดิม ช่วงที่ 4 หมู่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น สายวังด้ง - หินลับ หมู่ 11 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization