ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
90 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์: 034-678244 เบอร์โทรสาร: 034-678244 ต่อ 10
email : admin@nongkum.go.th, saraban@nongkum.go.th


GPS : 14.2486361,99.5026854


Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization